Top

Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN PRINTHUT 

Prijzen vermeld op printhut.be zijn incl 21% BTW. 
Na het plaatsen van een bestelling zijn wijzigingen niet meer mogelijk. 
Bestellingen via de webshop printhut.be zijn bindend. 
De tekst die doorgegeven wordt aan PrintHut wordt letterlijk overgenomen op de bedrukking, inbegrepen de leestekens, spaties, hoofdletters. 
Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend. 

Retour:  
De koper heeft 14dagen tijd om af te zien van de koop. De kosten voor het terugsturen naar de verkoper geschiedt op kosten van de koper. 
Her retourproduct moet in de originele verpakking teruggestuurd worden, geen schade of gebruikssporen vertonen en verkoopbaar zijn. 
Worden uitgesloten van retourvoorwaarden en kunnen niet terug gestuurd worden: 
* gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten 
dvds 
* paardensnoep 

Indien verkoper, in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van de koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart de koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc., Indien de klant een eigen afbeelding doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (tekstpersonalisering), verzekert de klant ten opzichte van Printhut dat de tekst en geen rechten van derden op het motief rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden. 

Aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van koper voorzien van een opdruk. Vorenstaande betekent dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid of hechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverd textiel ontstaan, dit niet aan koper wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met verkoper wordt overeengekomen. 
 
Afwijkingen betreffende de kleur van de druk, de kleur van de kleding en afwijkingen in de afmeting van kledingstukken van dezelfde maat, zijn nimmer reden voor het afkeuren van de geleverde goederen. 

Artikelen altijd binnenstebuiten wassen - niet warmer dan 40 graden Celsius; - een opdruk nooit strijken; - bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen. (vergelijkbaar wasprogramma (wol) kan vaak ook). Koper is zelf verantwoordelijk voor het juiste wasprogramma van het textiel. Lees de wasvoorschriften van het bedrukte textiel door! 

Betaling geschiedt online via overschrijving of andere betaalmogelijkheden. 
Bestellingen worden verzonden van zodra de betaling ontvangen is door de verkoper. 
Verwerkingstijd personalisatie zoals bedrukking, stickers etc: 1 tot 3 werkdagen, afhankelijk van de drukte. 

Bij niet betaling van een factuur: maandelijkse rente wegens laattijdige betaling van 10% op het nog openstaande factuurbedrag (de hoofdsom), plus 25 euro administratiekosten verhoogd met eventuele gerechts-en incassokosten. Incassokosten: 30% van de hoofdsom. 
 
Bij betwisting is het vredegerecht van Ninove bevoegd: Onderwijslaan 71.  

Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald. 

Verkoper is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk etc. van koper te fotograferen of anders af te beelden in zijn brochures, catalogussen, sociale media, etc. ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat. 

Indien verkoper een patroon, ontwerp of model vervaardigt, hoeft deze niet exclusief en/of alleen voor koper te zijn. Verkoper blijft eigenaar van de patronen, ontwerpen en/of modellen. 

Verzendkosten: 
koper kan kiezen welke verzendmethode hij verkiest. De prijzen van verzending worden vermeld op de website.